โครงการอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษ ...
...
อ่านต่อ... 
 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพร ...
...
อ่านต่อ... 
 
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุ ...
...
อ่านต่อ... 
 
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานงบแสดงรายทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบแสดงรายทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บภาษีโรงเรือนแล ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการสอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล)
โครงการสอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จ ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera (3)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network C ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera (2)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network C ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแย้
  infographics
  จังหวัดชัยภูมิ
  บางกอกไอเดีย
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  รัฐบาล
  การท่องเที่ยว
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669
  ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ปปช.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ไทยตำบลดอทคอม
  ทีวิ