โครงการอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ม.ค. ๒๕๖๐
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพร ... new
...
อ่านต่อ... 
 
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุ ...
...
อ่านต่อ... 
 
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุบลราชธานี
อบรมและศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.อุ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งบแสดงรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
งบแสดงรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
สรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกา ...
...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559
สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 25 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บภาษีโรงเรือนแล ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการสอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล)
โครงการสอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จ ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera (3)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network C ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera (2)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network C ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแย้
  infographics
  จังหวัดชัยภูมิ
  บางกอกไอเดีย
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  รัฐบาล
  การท่องเที่ยว
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669
  ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ปปช.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ไทยตำบลดอทคอม
  ทีวิ